Corporate Publications and Magazines

l bautzova 2Libuše Bautzová

Pokud vám někdo tvrdí, že v dnešní elektronické době jsou firemní – ať už interní nebo klientské - časopisy přežitkem, nevěřte mu. Důkazem toho, že opak je pravdou, jsou i zkušenosti firem, které před dvěma třemi lety z úsporných důvodů vydávání firemních magazínů zastavily a dnes se k nim znovu vracejí.

Firemní magazín má totiž několik nezastupitelných funkcí. Nenápadně posiluje image a známost společnosti, nenásilnou formou informuje o službách či výrobcích, zvyšuje loajalitu klientů i vlastních zaměstnanců... O tom, že cítit papír mezi prsty je jiný pocit než hledět na monitor, ani nemluvě.

Firemní magazín musí být samozřejmě po všech stránkách kvalitní – od výběru témat přes jejich zpracování až po grafiku a distribuci. A právě to – výrobu firemních periodik nejvyšší úrovně „na klíč” – vám může AC&C Public Relations nabídnout. Naši redaktoři mají za sebou nejen žurnalistickou praxi, ale také dlouholeté zkušenosti s firemními klienty. Výsledky společné práce mluví samy za sebe: Za dobu své existence vydala naše agentura více než 700 čísel firemních časopisů s nákladem převyšujícím 10 milionů výtisků.

Dáváte-li však přednost elektronickým médiím, pak i v tomto případě jste na správné adrese: Zpracování a rozesílání firemních elektronických newsletterů považujeme za běžnou součást naší nabídky.

AC&C Public Relations patří k největším vydavatelům korporátních časopisů a dalších firemních publikací v ČR. Vybudovali jsme rozsáhlé know-how a hladce fungující ediční systém. Garantujeme nejvyšší kvalitu textového, grafického i tiskařského zpracování a u newsletterů bezchybné rozesílání.


 

Případová studie:

vw pripstudie 220Volkswagen Magazín

Jedním z našich nejúspěšnějších produktů v oblasti firemních publikací je Volkswagen Magazín, který vydává AC&C PR ve spolupráci s Porsche Česká republika (dříve Import VOLKSWAGEN Group). První číslo vyšlo už v roce 1996, od té doby každoročně připravujeme 3 až 4 čísla.

Volkswagen Magazín postupem času „tloustnul" a zatímco v začátcích vycházel jako dvaatřicetistránkový, poslední dva roky má  84 stran. Průběžně se samozřejmě měnila i obsahová a grafická podoba časopisu. Redakce AC&C PR pracuje na každém čísle zcela samostatně, včetně zajišťování inzerce. Na klientovi jsou připomínky k návrhu obsahu a schvalování hotových stránek.

Díky perfektní znalosti produktů i strategie značky Volkswagen připravujeme kompletní návrh obsahu, přičemž je zaručena i maximální aktuálnost: témata je možné měnit a nová zařazovat až do chvíle předání do tisku. Způsob přípravy Volkswagen Magazínu odpovídá postupu vydávání běžného časopisu. AC&C PR řídí proces od prvotního návrhu přes zajištění článků, grafické zpracování a tisk až po finální expedici.

Publikace pro naše klienty

Ivo MinaříkIvo Minařík

Pokud vám někdo tvrdí, že v dnešní elektronické době jsou firemní – ať už interní nebo klientské - časopisy přežitkem, nevěřte mu. Důkazem toho, že opak je pravdou, jsou i zkušenosti firem, které před dvěma třemi lety z úsporných důvodů vydávání firemních magazínů zastavily a dnes se k nim znovu vracejí.

Firemní magazín má totiž několik nezastupitelných funkcí. Nenápadně posiluje image a známost společnosti, nenásilnou formou informuje o službách či výrobcích, zvyšuje loajalitu klientů i vlastních zaměstnanců... O tom, že cítit papír mezi prsty je jiný pocit než hledět na monitor, ani nemluvě.

Firemní magazín musí být samozřejmě po všech stránkách kvalitní – od výběru témat přes jejich zpracování až po grafiku a distribuci. A právě to – výrobu firemních periodik nejvyšší úrovně „na klíč” – vám může AC&C Public Relations nabídnout. Naši redaktoři mají za sebou nejen žurnalistickou praxi, ale také dlouholeté zkušenosti s firemními klienty. Výsledky společné práce mluví samy za sebe: Za dobu své existence vydala naše agentura více než 700 čísel firemních časopisů s nákladem převyšujícím 10 milionů výtisků.

Dáváte-li však přednost elektronickým médiím, pak i v tomto případě jste na správné adrese: Zpracování a rozesílání firemních elektronických newsletterů považujeme za běžnou součást naší nabídky.

AC&C Public Relations patří k největším vydavatelům korporátních časopisů a dalších firemních publikací v ČR. Vybudovali jsme rozsáhlé know-how a hladce fungující ediční systém. Garantujeme nejvyšší kvalitu textového, grafického i tiskařského zpracování a u newsletterů bezchybné rozesílání.


 

Případová studie:

vw pripstudie 220Volkswagen Magazín

Jedním z našich nejúspěšnějších produktů v oblasti firemních publikací byl Volkswagen Magazín, který vydávala agentura AC&C PR ve spolupráci s Porsche Česká republika (dříve Import VOLKSWAGEN Group). První číslo vyšlo už v roce 1996, od té doby každoročně 3 až 4 čísla.

Volkswagen Magazín postupem času „tloustnul" a zatímco v začátcích vycházel jako dvaatřicetistránkový, poslední dva roky měl  84 stran. Průběžně se samozřejmě měnila i obsahová a grafická podoba časopisu. Redakce AC&C PR pracovala na každém čísle zcela samostatně, včetně zajišťování inzerce. Na klientovi byly pouze připomínky k návrhu obsahu a schvalování hotových stránek.

Díky perfektní znalosti produktů i strategie značky Volkswagen jsme připravovali kompletní návrh obsahu, přičemž byla zaručena i maximální aktuálnost: témata bylo možné měnit a nová zařazovat až do chvíle předání do tisku. Způsob přípravy Volkswagen Magazínu odpovídal postupu vydávání běžného časopisu. AC&C PR řídil proces od prvotního návrhu přes zajištění článků, grafické zpracování a tisk až po finální expedici.

Publikace pro naše klienty

Praha, 15. června - Tři zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou cenu si odnesly projekty,...

Praha, 31. května - Do 8. června můžete na www.rozjezdy.cz/hlasovani rozhodnout o vítězi ceny...

Praha, 25. května 2018 - Podruhé po sobě jsme získali prestižní evropskou PR cenu Golden Sabre....

Praha, 23. května 2018 - Agentura AC&C PR je jako tradičně mezi agenturami s nejvyšším počtem...

Praha, 18. května 2018 - Již poosmé pomáháme T-Mobilu s publicitou soutěže začínajících...

 

log action log apra 
 log icco
AC&C Public Relations is a leading Czech communication consultancy, holder of many PR awards. Consultancy was established in 1993 and since then has provided services to the largest domestic and multinational companies, working with them in long-term relationships. The mutual cooperation lasts for more than ten years with many of them.

AC&C's main fields of expertise include information technologies, automobile industry, transport and logistics, FMCG, and financial and consulting services.

AC&C Public Relations' team of experienced experts holds know-how combining many years of PR consulting with a thorough knowledge of the media world.

© 2012 AC&C Public Relations, mapa stránek